Lajta Andor: Filmművészeti Évkönyv 1937/ - 60 KOVÁCSÉsFA LU DI UOCA 35. TELEFONVILGYARMAT 2 918 55 ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK: LEVÉLDIISZABÁS ILLETÉKEKPostai díjszabás Illetékek .,A filmcenzúra w Cenzuradíjak m 7 ,Magyar filmek kivitele A filmcenzúra tagjai A fílmíparí alap (Miniszterközí Bizottság)Kormányrendeletek , Hatósági íilmosztályok 97100102113114116118119140 KovAcsÉsFALUDI UCCA 35. TELEFUNVILGYARMAT 2 9 18 5 5 1 A m, memmmnmw§ A levélpostai díjszabás §9%WWWWWLevélposfai küldeményekEm: 1930. XI. 15-töl.I. Belíöldön. L 6 v el Levele ? NyomtatványTávolsági forgalom Helyi forgalom lapD íj , D íi Bélmg : , DíjSúly Suly máig?! SulyPengő Pengő fillér-ben Pengő. . 10 gig . 220 glg .20 ( 20 glg .1O § 50 4; § 100 . 840 28 1 4014 % 250 .12; E 500 .20250 .36 ! 250 .18 .;e 1000 .40§ 2000 .70500 .5o ; 500 .26 3000 1. t Sűlyhatűr zooo ;.Sulyhaíár 500 g. , Az expressdí] a beíöldi fo?..A Zárt IEVEIEZPMP a levéllel EZYDHIO galomban no iillér. a rendelteduszabás alá es k . tési postahivatal külsö kézbesítő] Az ajánlás 0132 belfüllllixltávfulsa glx foliJga kerületébe 1 !, § ménumban 50 ! 11 r, a eyi urge om anpndig 20 lillér. Atérti vevény díja a hol, Budapesteríaz exmesz levélföldi forgalomban 50 iillér, utólag kérve dna a helydusmb s háromso lillér. szorosa, de legalább 20 (illcr. ,. Csekk bellzelésí dli:Aruminta Uzleti papir 5 JPig 61i1t1100Pig201111., . 100 P fenn 40 ml.§úly D 1] Súly D 1] Fosiaulalvány dlla: , , . , , P77 PengeJ 7 7 . iPengo Ég ? % % f [ággá-egg, i . , wo l , LO 1200 2020?50 glg . 6 250 glg ,16 Hely! csom :25016 500 0 .30 (Csak Budapesten)350 .24 1000 .60 5 kg.-ig ,24 f., ! 10 kgig 34 f.500 .30 2000 .90 30 kgxg 50 :. , , , , (Feladáshoz 1 í-es kézhesnSulyhatar 500 g. Sulyhatar 2000 g. tési veveny kell) 7